Thời còn là học sinh tôi đã bắt đầu thích xem thi đấu bóng đá,và ở thời điểm đó tôi đắc biệt thích các trận thi đấu của đội Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản v.v…

Thời còn là học sinh tôi đã bắt đầu thích xem thi đấu bóng đá,và ở thời điểm đó tôi đắc biệt thích các trận thi đấu của đội Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản v.v…